Welkom!

SEVO vzw staat voor stimuleren, engageren, versterken & ondernemen!

SEVO vzw is een project van 4 vrienden. (Lenke, Leen, Reggie & Jelle)
Lenke en Reggie wonen sinds enkele jaren in Oeganda en zetten zich daar in om verschillende lokale gemeenschappen te ondersteunen. Ze hebben een eigen lokale organisatie opgericht namelijk UGoGreen Organisation.

Met SEVO vzw willen we nog meer projecten in Oeganda opstarten en zo het goede werk van Lenke en Reggie nog meer ondersteunen.

Ondersteuning van lokale bevolking:

De ondersteuning van de lokale Oegandese bevolking kan zeer uiteenlopend zijn. Nochtans zal elk project voldoen aan onderstaande criteria:

  • Korte – & lange termijn visie: in het begin zal SEVO vzw projecten opstarten die vooral op korte termijn zullen ondersteunen, maar het uiteindelijke doel is om enkel maar projecten te hebben die een lange termijn visie en ondersteuning bieden.
    Wij zijn van mening dat de cultuur “geef aan Afrika” die in het westen bestaat een voorbeeld is van enkel korte termijn denken. Lokale gemeenschappen zijn volgens hun eigen info veel meer gebaat met langdurige en toekomstgerichte projecten.
  • Engagement: elk project zal een inspanning vragen van de lokale bevolking. SEVO vzw zal de eerste aanzet geven, de bevolking zal hierop verder bouwen met ondersteuning van lokale experten.
  • Winstgevend: voor de opstart van elk project is SEVO vzw afhankelijk van donateurs. Het is uiteindelijk de bedoeling dat elk project na verloop van tijd voor voldoende inkomsten zorgt, zodat het op zijn minst break-even draait. Indien er winst wordt gemaakt zal dit opnieuw gebruikt worden om andere projecten te financieren.
  • Ondernemen: SEVO vzw zet zich ook in om lokale ondernemers te ondersteunen. Dit kan gaan van het bijsturen van de huidige werking tot het verlenen van microkredieten.

Verbeteren van het milieu

SEVO vzw beseft dat er wereldwijd grote klimaatveranderingen zijn. Wij proberen a.d.h.v. kleine projecten het leefmilieu in Oeganda te verbeteren. Dit kan verschillende vormen aannemen:

  • Het planten van bomen
  • Het vervangen van 3-stenen vuren door ecologische stoven
  • Het aanleren van verbeterde agri-technieken
  • Bewustmaking van hun omgeving en hoe ze die vervuilen

Het is belangrijk om weten dat de kwaliteit van elk project belangrijker is dan de kwantiteit. Het is uiteindelijk de bedoeling om meerdere lokale gemeenschappen te helpen op lange termijn.